Nyheder

  • Mundbind er påkrævet i venteværelset og efter lægens vurdering i konsultationen.

  • Vi har fået ny kortlæser, og det betyder at du kan skanne dit gule sygesikringskort direkte fra mobiltelefonen, hvis du har downloadet Sundhedskort appén. Læs mere her.

  • Pr. 01/05-21 er Anna Sophie Aage Okkels ansat som uddannelseslæge. Hun skal være hos os ½ år.
  • Jævnfør Sundhedsloven kan afhængighedsskabende medicin KUN fornys ved konsultation. Derfor kan vi ikke længere forny recepter på sovemedicin, beroligende- og stærk smertestillende medicin (herunder Dolol) samt ADHD medicin via vores hjemmeside eller over telefonen, da disse typer medicin kræver fremmøde i klinikken. Man vil som udgangspunkt kunne få udskrevet tabletter til 1 måneds forbrug, hvilket kræver fremmøde i klinikken, og årligt vil der blive lavet gennemgang mhp. plan for nedtrapning. Vi tilbyder selvfølgelig hjælp til nedtrapning af den afhængighedsskabende medicin.