Henvisning til sygehus eller behandling i privat regi

Henvisning til sygehuset

Hvis du bliver henvist til undersøgelse på sygehuset modtager du indkaldelse i din e-boks. 

Patientkontoret kan hjælpe dig med at:

· vejlede om patientrettigheder
· vejlede om, hvordan du kommer videre i sundhedsvæsenet
· være med til at udrede misforståelser mellem dig og sundhedsvæsenet
· vejlede om dine muligheder for at klage og søge erstatning
· hjælpe dig med at udforme og videresende skriftlige klager og anmeldelse af erstatningskrav
· vejlede om dine muligheder for at indberette en utilsigtet hændelse
· informere om maksimale ventetider for livstruende sygdomme
· oplyse om regler for kørsel
· vejlede om dine muligheder for at blive behandlet i udlandet

Patientkontoret Region Nordjylland: Klik her

Patientkontoret Region Midtjylland: Klik her

Henvisning til speciallæge, psykolog, fysioterapeut, fodterapeut eller andre privatpraktiserende behandlere:

Hvis du er henvist til speciallæge skal du selv ringe og bestille en tid.

For at finde behandler og oplysninger om ventetid: Klik her